Aplikacja BIOZ przedstawia lokalizację żubrów oraz łosi on-line, na podstawie otrzymanych danych GPS z obroży telemetrycznych. Celem stworzonej aplikacji jest ograniczenie kolizji drogowych, postrzałów i przypadkowych spotkań. Ponadto ostrzega o zbliżaniu się żubrów do cennych upraw i ruchliwych dróg.

Obroże, które noszą żubry i łosie posiadają wbudowany moduł GPS. Częstotliwość przesyłania sygnału w głównej mierze zależy od terenu. Niekiedy stado żubrów może przebywać w miejscach gdzie nie ma zasięgu, wtedy taki sygnał jest nadawany z pewnym opóźnieniem. Specjalny serwer, do którego spływają dane przetwarza informacje o współrzędnych i wizualizuje je w programie w postaci punktów. W dalszym etapie obróbki danych, informacje są wysyłane z określonym opóźnieniem i przetwarzane przez stworzoną do tego celu aplikację BIOZ w postaci „poligonów” ( kolorowe kwadraty), które są widoczne na mapie na naszej stronie.

Oznaczenia na mapie:

Zgłoś obserwację